Archive

Bądź dla nas, Jezu, radościąi światłem Paschy wieczystej,przyłącz do swego orszakuna nowo łaską zrodzonych.(hymn wielkanocny z Liturgii Godzin) Siostry i Bracia w Chrystusie Panu! Po Wielkopiątkowym bólu i ciemnościach wydarzeń, które rozegrały się na Golgocie, nadeszła radość i światło Wielkanocnego poranka. W miejsce śmierci, która została pokonana na krzyżu, pojawiło się życie, życie niezwykłe, życie wieczne. To nikt inny tylko […]

Zdjęcia Ciemnicy

Ogłoszenia Duszpasterskie

Plan Adoracji Wielki Tydzień

Życzenia

Ogłoszenia

Zapraszamy na Pasterkę, która  rozpocznie się w naszym kościele o godz. 22.00