Archive

SBIGNEUM ZIELIŃSKIDEI ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIAADMINISTRATOR APOSTOLICUS ARCHIDIOECESIS SEDINENSIS-CAMINENSIS Dekret inaugurujący Rok Jubileuszowy 900-leciaPomorskiej Misji św. Ottona z Bambergu Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego, odpowiadając na prośby kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych, dla wzrostu wiary i pobożności oraz wszelkiego pożytku duchowego ludu Bożego Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, niniejszym ogłaszam i inauguruję Rok Jubileuszowy 900-lecia Pomorskiej Misji św. Ottona z […]

Msza Święta w Uroczystość Bożego Ciała 9:00; 10:00; 17:00 ok. 10:45 Procesja ulicami miasta

Bądź dla nas, Jezu, radościąi światłem Paschy wieczystej,przyłącz do swego orszakuna nowo łaską zrodzonych.(hymn wielkanocny z Liturgii Godzin) Siostry i Bracia w Chrystusie Panu! Po Wielkopiątkowym bólu i ciemnościach wydarzeń, które rozegrały się na Golgocie, nadeszła radość i światło Wielkanocnego poranka. W miejsce śmierci, która została pokonana na krzyżu, pojawiło się życie, życie niezwykłe, życie wieczne. To nikt inny tylko […]

Zdjęcia Ciemnicy

Ogłoszenia Duszpasterskie

Plan Adoracji Wielki Tydzień

Życzenia

Ogłoszenia

Zapraszamy na Pasterkę, która  rozpocznie się w naszym kościele o godz. 22.00