Archive

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Zesłanie Ducha Świętego 04.06.2017 W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami,