OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

                              XIII Niedziela Zwykła – 02.07.2017

  1. 1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie

z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym wydaje się, że są niegodni. Pan Bóg w każdym człowieku może dokonać nowego stworzenia. Dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wspólnota z Panem Bogiem i bliźnimi ciągle się pogłębiała.

  1. 2. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.

  1. 3. W najbliższy poniedziałek, 3 lipca, przypada święto św. Tomasza Apostoła. Przez jego wstawiennictwo prośmy o umocnienie i pogłębienie naszej wiary.

  1. 4. W czwartek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy również tych, którzy starają się pomagać duchowo chorym, cierpiącym i seniorom.

  1. 5. W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Mimo wakacyjnej atmosfery postarajmy się o chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu. Pierwszy piątek to dzień Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata.

  2.  Porządek Mszy Świętych w Niedziele:

  9:00, 10:30, 11:30, 19:30

w dni powszednie: 19:30

  1. W tym tygodniu patronują nam:

  • 6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska

  • 8 VII – św. Jan z Dukli

Proboszcz

Ks. kan Zbigniew Niemasik

Comments are closed.